Global Solutions for fragrance and cosmetic packaging

Colors en el procés d’anodització

 • collage.jpg
 • Creació del color

  Aquest és el primer procés que realitzem en la “Baby Line”, el nostre Laboratori. Els nostres clients ens envien una mostra de color o ens donen alguna referència o Pantone i el reproduïm per a la seva aprovació. Per descomptat, encara que les condicions siguin diferents, que hem de ser capaços de reproduir el mateix color durant la producció, sempre dins dels límits acordats.

  En general, el temps per a cada desenvolupament és el mateix si el color es compon d’un únic colorant. La complexitat augmenta a mesura que augmenten els colors que hem d’afegir per aconseguir el color desitjat.

 • Colorant

  procesodecolor2.jpg
 • El colorant en si mateix

  Els colorants es compren. Treballem amb els dos únics proveïdors d’Europa que són capaços de respondre a les necessitats específiques del nostre mercat. Els preus dels colorants es poden ordenar de menor a major, de l’1 al 3. Podríem dir que els vermells i els púrpures són normalment els més cars.

 • El colorant en la producció

  Per cada producció d’un color tenim en la línia d’anodització un recipient que anomenem “cuba” de color. En aquests contenidors preparem els banys de color. El component principal que utilitzem per cada bany és el colorant.
  Per omplir la capacitat de les cubes, necessitem una certa quantitat de components químics (incloent-hi colorant/s).
  La proporció entre el colorant i els altres components químics determina el resultat final. É el que s’anomena “concentració”. En general, per als colors foscos, la concentració de colorant en el bany és alta i, per tant, més els colors més cars.
  La concentració no manté la seva proporció durant el procés. El manteniment del bany de color ha de ser freqüent: una o dues vegades al dia. Manteniment significa restablir la proporció original. Per controlar l’estabilitat de la proporció utilitzem espectrofotòmetres. El manteniment dels colors més foscos, amb una alta concentració de colorant, és òbviament més car.

 • Procés

  procesodecolor.jpg
 • El procés: l’anodització

  El procés clau en l’anodització és l’oxidació. En un bany específic, creem una capa porosa d’òxid d’alumini en la superfície de les peces. Aquesta capa pot tenir espessors diferents.
  El cost del procés d’oxidació depèn de la intensitat del color. Els colors clars, amb una concentració baixa de colorant, requereixen un procés d’oxidació previ menys car que els colors foscos amb una alta concentració de colorant. Els colors clars necessiten una capa d’òxid d’alumini més fina. Els colors més foscos requereixen una capa d’òxid d’alumini més gruixuda.
  El mix de diversos paràmetres: temps, temperatura, consum elèctric i concentració electrolítica determina l’espessor de la capa i per tant el cost de la preparació i manteniment del bany d’oxidació..
  Anomenem oxidació especial el procés que requereix costos de preparació i controls extraordinaris.

 • La producció

  Tenim una gran capacitat d’anodització. La nostra línia disposa de 18 cubes de color, el que significa que podem anoditzar simultàniament peces en 18 colors diferents.
  Aquests colors realitzats mitjançant un procés d’oxidació especial necessiten controls més freqüents i acurats per part del nostre personal tècnic especialitzat.
  Els colors més complexes, compostos per dos o més colorants, també requereixen de controls més freqüents i acurats. El color negre s’inclou també en aquest grup ja que és un color molt sensible.

 • Exemples

  tabla.jpg