Global Solutions for fragrance and cosmetic packaging

Anodització de l’alumini

El procés d’anodització de les nostres peces té dos objectius:

  • El primer és la protecció de l’alumini davant d’agressions externes com l’oxidació natural i el deteriorament de l’aspecte per ratlles i fregament ja que la peça no té cap protecció

proteccion.jpg

  • La segona és la funció estètica. A través de variacions en el procés, obtenim diferents acabats superficials i infinitats de colors.

anodizado.jpgtapones-colores.jpg (Preview)

Disposem de:

  • Una línia automàtica d’alt rendiment amb la tecnologia més puntera disponible en el mercat.
  • Alta capacitat d’anodització en colors especials
  • Abrillantat químic i electrolític.
  • Baby Line i Laboratori per al desenvolupament de colors especials.
  • Màquines automàtiques de muntatge de bastidors.
  • Màquines automàtiques de desmuntatge de bastidors.

secado.jpg

 

El procés es compon de diferents fases:


1- Desgreix de la peça

Consisteix en l’eliminació de l’oli procedent del procés d’embotició.


2- Polit químic o electrolític

Consisteix a anivellar l’estructura superficial de l’alumini per obtenir una superfície especular amb la màxima reflexió de llum que permeti obtenir una gran brillantor. El procés es pot obtenir per una reacció química d’àcids inorgànics a temperatura, anomenada polit químic, o per una reacció electroquímica també d’àcids inorgànics, anomenada polit electroquímic.


3- Setinat o matisat

A diferència del punt 2, quan es vol aconseguir un acabat matisat o setinat en la peça, s’ataca la superfície amb substàncies alcalines o altres, la funció de les quals és donar un acabat rugós en la superfície on la llum es reflectirà d’una manera difusa, obtenint, a través de variables aplicades al bany de tractament, diversos graus de matisat.


4- Oxidació

Consisteix en la formació d’una capa d’òxid d’alumini en la superfície de la peça per mitjà d’un procés electrolític utilitzant corrent continua en una solució d’àcid sulfúric. L’oxidació ha de complir dos objectius:

  • La protecció: Per la mateixa duresa d’aquesta capa d’òxid d’alumini, la superfície queda protegida contra possibles efectes de cops i fregaments i es manté inalterada davant les petites manipulacions.
  • L’estètica: La porositat que té aquesta capa d’òxid d’alumini la fa apta per la seva coloració, un acabat estètic desitjat per molts dels productes de perfumeria, cosmètica o alta gamma.


5- Sellat

Consisteix a fer perdurables les propietats de la capa d’òxid d’alumini formada en la fase anterior. El seu efecte és el de tancar o sellar els porus produïts, tant per mantenir la superfície inalterable a contaminacions dels porus com per evitar la pèrdua del color dipositat en els mateixos.

El tancament d’aquests porus s’obté mitjançant solucions químiques o aigua a alta temperatura per donar lloc a la formació de grans molècules hidratades sobre els porus que en facilitin el sellat.


6- Esbandits

Entre les diferents fases es realitzen els corresponents esbandits amb aigua desionitzada que eviten la contaminació per arrossegament d’un bany a l’altre.


7- Assecat

És la darrera fase del procés on s’aconsegueix l’assecat de les peces mitjançant forns amb aire i a temperatura