Global Solutions for fragrance and cosmetic packaging

Qualitat i medi ambient

Política de qualitat:

COVIT, SL orienta tota la seva activitat a aconseguir la màxima satisfacció dels clients, treballadors, accionistes i tot el seu entorn socioeconòmic. Constantment innovant, amb un compromís de qualitat, seguretat, medi ambient i respecte de tots els requisits legals, així com totes les normes de referència adoptades.

Certificat ISO9001:2008

Instal•lacions medi ambientals

  • Aigua: Depuració fisicoquímica de les aigües residuals industrials.
  • Residus: Correcte tractament dels residus especials i no especials amb els respectius gestors autoritzats.
  • Emissions atmosfèriques: Depuració dels gasos amb les millors tecnologies disponibles.

Certificat ISO14001:2004

mano-hand.jpg

ISO