Global Solutions for fragrance and cosmetic packaging

Història

pause-pasive.png

Covit: Els orígens

bolita.png
1857close.png

Fortià Bofill instal•la a Torelló la primera ferreteria i llauneria. Completa els treballs diversos de reparació amb la construcció d’utensilis i atuells i es converteix aviat en un artesà reconegut.
INBOX-971.jpg

1860close.png

L’auge de la indústria tèxtil a la regió, gràcies a la força de la corrent del riu Ter, crea un demanda nova i important per a la torneria, una activitat tradicional. Fortià Bofill inventa les primeres virolles metàl•liques per evitar el desgast i allargar la vida d’aquestes peces de fusta.1860.jpg

1890close.png

Fortià Bofill construeix la primera premsa amb sistema de pont per facilitar les operacions d’embotició i retall. Aquest fet representa un salt importantíssim en l’eficàcia a part de permetre la regularitat en la producció en sèrie.maquina1.jpg

1907close.png

Un altre avanç decisiu: Fortià Bofill compra una premsa de volant alemanya equipada amb motor elèctric. La seva transmissió s’aprofita per fer funcionar la primera màquina per retallar i doblegar la vora de les virolles, accionada a pedal que construeix ell mateix.

1910close.png

Mor el fundador. El seu fill, Joan passa a ser el responsable principal del que es comença a perfilar com una empresa. Fins aquest moment la producció es concentra en les virolles per a la indústria tèxtil. No obstant, les millores en els motlles, el nou procés de roscat en torn i l’augment de les màquines fan que el taller estigui preparat per a la diversificació a qualsevol producte que es pugui obtenir per la deformació de metall en planxa.

1914close.png

Es comencen a fabricar virolles per a mànecs d’eines i aplicacions similars. Poc després, un producte decisiu en l’expansió de l’empresa: els casquets de bombetes.casquillos.jpg

1920close.png

A partir d’aquest any i fins la Guerra Civil Espanyola, l’empresa experimenta una evolució molt important. Es consolida com a principal proveïdor de casquets de bombeta vitrificats i virolles en el mercat nacional i es comencen a fabricar nous productes com caixetes i tapes de llautó i alumini per als mercats de perfumeria, laboratoris, alimentació, neteja, productes industrials, etc. Som els líders en la tecnologia de la transformació del metall en planxa.
niniomaquina.jpg

1927close.png

La indústria queda registrada sota el nom de Vitri Electro-Metalúrgica

1936close.png

Durant la guerra l’empresa queda col•lectivitzada i se li encarrega la fabricació de bales per a fusells màuser. Davant la necessitat de continuar amb la fabricació d’alguns casquets i altres peces necessàries per la vida normal del país, es construeix una nova nau. Quan acaba la guerra, es reprenen les activitats quotidianes de la indústria sense cap problema.

1936.jpg

1939close.png

Joan Bofill es retira. Aquests anys es caracteritzen per una gran precarietat i escassos avanços tecnològics. La impossibilitat d’importar i la dificultat per aconseguir matèria prima i productes ho fan tot molt difícil. S’afegeix una nova gamma de productes: el petit material elèctric.1935.jpg

1944close.png

L’empresa personal Vitri Electro-Metalúrgica es transforma en S.A.

1949close.png

La facturació de l’empresa arriba a 10 milions de pessetes, un 60% de la qual correspon a casquets de bombeta, un 22% a tapes, un 12% a virolles i un 6% a material elèctric. En la fàbrica ja hi treballen 140 persones.

1950close.png

Lent creixement però constant de l’economia espanyola i les activitats de l’empresa, però estant el país incomunicat des de 1936, l’endarreriment tecnològic respecte a les empreses de l’estranger és alt. Es comença a viatjar a l’exterior per visitar empreses de la competència, a importar maquinària tot i que amb moltes dificultats al principi.estudio.jpg

1956close.png

Es realitza una petita instal•lació d’anodització a dojo per donar color a tapes senzilles.

1966close.png

Les vendes arriben a 110 milions de pessetes. A partir d’aquesta època la creixent diversitat de productes que l’empresa fabrica, i que ja des de fa temps correspon a diversitat de tecnologies, van tenint una evolució més independent. Les principals seccions són les dedicades als casquets de bombeta (47%) i a les tapes metàl•liques (33%).

1968close.png

El departament elimina les virolles tèxtils per la immediata obsolescència davant l’aparició de les bobines de plàstic.

1969close.png

El departament elimina del petit material elèctric moltes peces complexes en les quals és impossible una millora de mètodes. Queden les virolles per a eines i algunes peces del primer grup. Cap de les dues són considerades peces de futur. No obstant hi ha un rengló interessant que es vol perfeccionar i promocionar: les tapes de luxe.

1971close.png

Components Metàl•lics s’instal•la en una nau independent situada en la zona de Torelló coneguda com Puigbacó amb un departament propi d’anodització.

1977close.png

Es constitueix Covit, S.A. com a societat independent.covit.jpg

Covit: Història

Les primeres activitats de Covit remunten fins 1857. En la regió de Barcelona, on es troba en l’actualitat la fàbrica, hi havia una gran xarxa industrial tèxtil a la qual es subministraven petites peces de metall realitzades per embotició. Aquesta activitat original de l’empresa es va anar diversificant durant més de cent anys per subministrar a diferents mercats: l’elèctric, amb la fabricació de casquets vitrificats per a bombetes i rosques portalàmpades; l’alimentari, tapes twist off per al tancament de pots; i altres aplicacions industrials, com les cúpules de vàlvula i components per a eines.

Des de 1975, Covit està especialitzat en la producció de components d’alumini d’alta qualitat per a sectors com la perfumeria i la cosmètica que requereixen una gran precisió, funcionalitat i una qualitat estètica molt important.

A partir d’aquest moment es varen integrar dues activitats industrials diverses, essencials per servir aquest nou mercat: la nostra activitat centenària, l’embotició profunda de l’alumini i l’anodització, un procés electroquímic que permet donar a les peces un acabat, una resistència i un color.

Des de llavors i a base d’esforç i èxits, Covit ha construït poc a poc la seva imatge de seriositat i solvència tècnica. Avui en dia, és un col•laborador reconegut i essencial en el mercat internacional.

A partir de juliol de 2010, Covit fou adquirit per Phi Industrial Acquisitions. Els nous dirigents desitgen reforçar la posició en el mercat sobretot gràcies a un redisseny i millora dels equips tècnics