Global Solutions for fragrance and cosmetic packaging

Equip i enginyeria

En un mercat cada vegada més actiu i global, Covit necessita crear permanentment productes i processos nous més capaços i ràpids per seguir les demandes dels clients i fer front als nous reptes.

Covit disposa d’equips tècnics molt preparats per aquest canvi constant:


Enginyers mecànics experts en la Transformació de l’Alumini

Les funcions més importants són:

 • Recerca i implantació de noves tècniques d’embotició, més modernes o més apropiades per a cada tipus de peça.
 • Disseny i supervisió de noves màquines/processos per aconseguir noves formes i acabats.
 • Creació de propostes a partir de les necessitats dels clients.
 • Diseño y mecanización de nuevos utillajes.
 • Automatització de processos: estudi i implementació
  • : Alimentació de peces per a processos auxiliars
  • Muntatge i desmuntatge de bastidors
  • Selecció automàtica de peces
  • Muntatge de productes complexes: metall amb plàstic i metall amb metall.

Enginyers i químics experts en el Tractament de Superfícies

Les funcions més importants són:

 • Desenvolupament de colors i acabats especials a partir de les demandes dels clients.
 • Recerca sobre nous acabats i tractaments
 • Recerca en nous processos més eficients:
 • Automatització de tots els processos d’anodització
 • Controls informàtics de la producció
 • Controls d’anàlisis automàtiques
 • Adaptació de processos de les Millores Tècniques Disponibles (MTD’s)
 • Recerca de millores de processos i productes medi ambientals més sostenibles
 • Desenvolupament de projectes conjuntament amb centres tecnològics i universitats.

Tècnics experts en packaging:

Les funcions més importants són:

 • Lideratge en els projectes de desenvolupament de nous productes personalitzats
 • Interpretació de les necessitats o dels dissenys dels clients
 • Coordinació dels equips tècnics en els estudis i accions derivades de cada demanda
 • Realització de les ofertes en base a la informació tècnica obtinguda.
 • Seguiment i coordinació dels projectes des del disseny fins el lliurament definitiu al client